Küçük ev satın almadan önce atmanız gereken belki de en bariz adım, mali durumunuzun iyi, düzenli bir gelirinizin olduğundan emin olmaktır. Bu, her büyük satın alım için geçerlidir. Mevcut borçlarınızın ve aylık ödemelerinizin aylık gelirinizin % 60’ını geçmiyorsa ev sahipliğinin görünmeyen maliyetleri sizi üzmeyecek demektir.

Bu şekilde, hayallerinizdeki küçük evi, bütçenizi zorlamadan finanse edebilirsiniz. Yaşınıza ve fiziksel durumunuza uygun bir plan seçmek gerçekten önemlidir. Yaşlanıyorsanız veya fiziksel kısıtlamalarınız varsa, bir merdiveni tırmanmakta veya küçük bir alanda hareket etmekte zorlanacaksanız, çatı katı yatak odası alanı içeren bir plan istemezsiniz.

Bu konu genellikle göz ardı edilir ancak sözleşmede belirtilmesi önemlidir. Küçük eviniz…


Pera tiny house markasına ait plakalı çekme tiny house ve tekerlekli ev modelleri ile dilediğiniz alana rahat bir şekilde taşınabilirsiniz. Pandemiden uzak yerlerde aileniz ile birlikte sağlıklı bir yaşam fırsatı sunuyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store